EU-sääntely määrää (EMIR) 1.11.2017 alkaen, että yritys tai yhteisö tarvitsee LEI- tunnuksen johdannaisiin liittyviin toimeksiantoihin. Julkisessa kaupankäynnissä olevien rahoitusvälineiden, kuten pörssiosakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen toimeksiantoihin LEI-tunnus tarvitaan 3.1.2018 alkaen (MiFID II, MiFIR)

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier), eli kansainvälinen yhteisötunnus on maailmanlaajuinen tunniste, jolla rahoitusmarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt voidaan tunnistaa, ja näin ollen parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. LEI-tunnusta tarvitaan mm.johdannaiskauppojen raportoinnissa kauppatietorekistereihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että LEI-tunnuksettoman yhteisön rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja ei voida toteuttaa sillä kauppojen raportointi edellyttää sijoituspalveluiden tarjoajia ja johdannaisissa kaupankäynnin osapuolia käyttämään LEI-tunnusta. Suomessa LEI-tunnuksen käyttöä valvoo Finanssivalvonta.

LEI-tunnusta voi Suomessa hakea verkossa Patentti-ja rekisterihallitukselta. Yrityksellä ja yhteisöllä voi olla vain yksi LEI-tunnus, ja se myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. Tunnuksen voivat saada kaupparekisteriin merkitty toimija (esim.osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), säätiörekisteriin merkitty säätiö tai muu Y-tunnuksen omaava toimija (esim.sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö). Sivuliike tai yksityishenkilö ei voi saada LEI-tunnusta.

Yritykselle myönnetty LEI-tunnus merkitään yritys-ja yhteisötietojärjestelmään ja se on katsottavissa YTJ-tietopalvelussa (www.ytj.fi).

Susanna Silvennoinen