Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa tehdä luopujan elinaikana. Näin on mahdollista merkittävästi vaikuttaa vaihdoksesta aiheutuvien verojen määrään.

Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä luopujan elinaikana kauppana, lahjana tai lahjanluontoisena kauppana. Eri vaihtoehdot kartoitetaan sekä luopujan että vastaanottajan näkökulmasta. Luovutettavasta metsätilasta tehdään yleensä tila-arvio. Sukupolvenvaihdoksessa tilan arvo perustuu joko tila-arvioon tai verottajan hyväksymiin kaavamaisiin hehtaarikohtaisiin arvoihin. Runsaspuustoisella tilalla metsänomistajan voi olla edullisempi käyttää verottajan hehtaarikohtaisia arvoja. Kannattaakin harkita, onko runsaspuustoisella tilalla tila-arviota ylipäätään järkevä teettää.

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta ei edelleenkään voida käyttää metsätilalla, jossa ei ole peltoa. Vuoden 2017 alusta metsätilojen luovutuksissa on ollut mahdollista hyödyntää ns. metsälahjavähennystä. Tällöin lahjana saadun metsän pinta-alan tulee olla riittävän suuri.

Kun on kysymys taloudellisesti merkittävästä toimesta, kannattaa sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää puolueetonta ulkopuolista asiantuntemusta. Ratkaisut tulee tehdä aina metsänomistajan tarpeista lähtien. Mitä monimutkaisemmasta vaihdoksesta on kysymys sitä herkemmin kannattaa ennen lopullista päätöstä hakea verotukseen ennakkoratkaisua.