Pienyrityksillä on ollut vuoden 2017 alusta lähtien oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti. Menettelyllä voidaan joissakin tapauksissa huomattavasti helpottaa yrityksen käyttöpääomatilannetta. Pienimmillä yrityksillä arvonlisäverojen maksua voidaan siirtää parhaimmillaan useita kuukausia.

Maksuperusteista arvonlisäveroa voi hyödyntää yritys, jonka liikevaihto on alle 500 000 euroa tilikaudessa. Maksuperusteisessa kirjanpidossa myyntilaskujen arvonlisäverot tilitetään siltä kuukaudelta, kun rahat laskuista saadaan ja ostolaskujen arvolisäverot vähennetään siltä kuukaudelta, kun laskut maksetaan. Yritys voi valita tilittääkö se arvonlisäverot suorite- , lasku- vai maksuperusteisesti. Yritys voi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Menettelyä sovelletaan Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin.

TL